XVI. Internationaler Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerb

Kategorie: , ,
Inhalt: Preisträgerkonzert des XVI. Int. Bach-Wettbewerbs 2008
Erschienen: 10. November 2008
Label: GENUIN classics
Medium: CD

Johann Sebastian Bach (1685-1750): Ich will den Kreuzstab gerne tragen (BWV 56) u.a.